Magazyn Magazyn

Oferta edukacyjna

Arboretum powstało w 2011 roku przy styku zachodniej granicy miasta Kartuzy z lasem, na powierzchni - 4,03 ha.