Asset Publisher Asset Publisher

Korzystanie z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kartuzy

Wprowadza się Zarządzenie nr 20/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kartuzy z dnia 06.12.2019 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kartuzy (znak sprawy: SA1.771.1.2019)

 

Podstawa prawna:

§ 22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r., art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2129), oraz § 11 ust. 1 Zarządzenia Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r., w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami.

 

Nadleśnictwo Kartuzy wprowadza do stosowania zasady korzystania z dróg leśnych, które zostały określone w poniższym „Regulaminie korzystania z leśnych dróg na terenie Nadleśnictwa Kartuzy” (Plik do pobrania poniżej).