Asset Publisher Asset Publisher

Telefony alarmowe

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach

tel. 58 681 13 57 lub 998

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

tel. 58 686 33 68

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny Nadleśnictwa:

tel. 58 685 29 44

Czynny w dni powszednie oraz dni wolne od pracy:

marzec, kwiecień, wrzesień od 900 do 1900
maj-sierpień od 900 do 2000