Asset Publisher Asset Publisher

„Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania z terenu Nadleśnictwa Kartuzy”

       Nadleśnictwo Kartuzy, jako jednostka gospodarująca lasami, a także odpowiadająca za realizację ochrony przyrody i środowiska na zarządzanym przez siebie obszarze, co roku podejmuje działania zmierzające do minimalizowania zjawiska zanieczyszczania lasów odpadami i utrzymania ich w jak najlepszym stanie. Działania nadleśnictwa w tym zakresie prowadzone są w dwóch kierunkach. Z jednej strony coraz większe nakłady kierowane są na przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki, w tym zwłaszcza na edukację społeczeństwa. Z drugiej niezbędne są zakrojone na szeroką (i wzrastającą) skalę działania doraźne. Stąd też wzorem lat minionych również w roku 2017 realizowane były zadanie uprzątania terenów leśnych z odpadów. Działania te zostały ujęte w projekcie „Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania z terenu Nadleśnictwa Kartuzy”. W wyniku przeprowadzonej akcji zebrano 183,58 m3 odpadów, co odpowiada 45,90 tonom (Mg). Na bieżąco usuwano porzucone w lasach Nadleśnictwa Kartuzy odpady, jak również likwidowano ujawnione ich składowiska. Prowadzona w sposób systematyczny akcja usuwania śmieci pozwoliła na zniwelowanie potencjalnego zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem ekosystemów leśnych, w tym również gleby.

Koszt kwalifikowany: 78 818,88 zł

Koszt dotacji z WFOŚiGW: 20 000,00 zł

www.wfos.gdansk.pl