Asset Publisher Asset Publisher

„Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania z terenu Nadleśnictwa Kartuzy”

Nadleśnictwo Kartuzy, jako jednostka gospodarująca lasami, a także odpowiadająca za realizację ochrony przyrody i środowiska na zarządzanym przez siebie obszarze, co roku podejmuje działania zmierzające do minimalizowania zjawiska zanieczyszczania lasów odpadami i utrzymania ich w jak najlepszym stanie. Działania nadleśnictwa w tym zakresie prowadzone są w dwóch kierunkach. Z jednej strony coraz większe nakłady kierowane są na przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki, w tym zwłaszcza na edukację społeczeństwa. Z drugiej niezbędne ciągle są zakrojone na szeroką skalę działania doraźne. Stąd też wzorem lat minionych również w roku 2017 realizowane są zadanie uprzątania terenów leśnych z odpadów. Działania te zostały ujęte w projekcie „Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania z terenu Nadleśnictwa Kartuzy",  są one dofinansowywane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany: 74677,00 zł

Koszt dotacji z WFOŚiGW: 20 000,00 zł

http://www.wfosigw.gda.pl/