Lista aktualności Lista aktualności

Sto lat dla leśnika nie jest abstrakcją, ale… dzisiaj pamiętaj, mamy Międzynarodowy Dzień Lasów i rusza akcja „Lasy Państwowe. Dla lasu, dla ludzi.”

Sto lat dla leśnika nie jest abstrakcją, ale… dzisiaj pamiętaj, mamy Międzynarodowy Dzień Lasów  i rusza akcja „Lasy Państwowe. Dla lasu, dla ludzi.”  

Anegdota o pamięci z czasów studiów.

    Akademicki nauczyciel Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, pasjonat ornitologii, niestety nieżyjący już  dr  inż. Marek Keller opowiedział studentom  anegdotę o czasie i pamięci. Chodziło mianowicie o badanie liczebności popularnych boćków zasiedlających  tereny wiejskie.  W jednej z wiosek badania takie prowadzone były jeszcze w okresie międzywojennym niemal nieprzerwanie do czasów dzisiejszych. Bardzo dokładne, naukowe dane były precyzyjnie opracowane.  Kilkadziesiąt lat później, wśród mieszkańców  tej miejscowości zrobiono ankietę dotyczącą rzeczonego bociana białego. Naukowcy chcieli  sprawdzić jak mieszkańcy postrzegają towarzystwo tych ptaków znając  doskonale wieloletnie dane statystyczne. Lokalna ludność wyrażała się z wielką sympatią o tych ptakach.  Na pytanie o tym czy bocianów jest teraz więcej  niż dawniej najstarsi zazwyczaj odpowiadali „ teraz jest bocianów bardzo dużo, ale kiedyś to było więcej i były większe”. Tymczasem wieloletnie badania, co do ilości  ptaków, udowodniły, że w tej miejscowości liczebność  stale rosła, a w roku przeprowadzenia ankiety była wyjątkowo duża. Co do zmiany wielkości ptaków źródła naukowe milczą. Pan dr inż. Marek Keller podsumował; „ jak widzicie pamięć ludzka jest bardzo dobra , ale zazwyczaj bardzo krótka , a spisane fakty pozostają na wieki”.

Międzynarodowy Dzień Lasów w ujęciu lokalnym – Widok na Ostrzyce i Wieżycę, oczywiście Nadleśnictwo Kartuzy fot. J Pawlikowski

Co pomaga leśnikom by pamiętali.

    Leśnicy korzystają właśnie z takich „ spisanych faktów, z których można korzystać przez wieki”. Miedzy innymi do tego służą opasłe tomiska operatów oraz ich wersje elektroniczne.  Tam właśnie opisany jest cały aktualny stan lasu, czyli jakie gatunki drzew  i krzewów rosną, na jakiej powierzchni, jaki mają wiek, jaką drzewa mają wysokość i grubość, jaka jest ich miąższość oraz setki innych danych. W takiej księdze opisane są też propozycje, co dalej z każdym kawałkiem lasu w przyszłości zrobić. Czy wyciąć, czy tylko przerzedzić, albo pozostawić w spokoju na najbliższe lata.  Co ciekawe, o ile to co na papierze zapisano  jest informacją zamkniętą to w wersji elektronicznej  wszelkie prace i zmiany są skrzętnie zapisywane i aktualizowane.lan urządzenia lasu w wersji elektronicznej – to tu możemy odczytać jak wygląda las i tu zapisujemy jak ten las się zmienia. Na obrazku część informacji o konkretnym fragmencie lasu w Leśnictwie Przewóz.

    Tak też się stało w przypadku wielkiej nawałnicy, która nawiedziła nasze nadleśnictwo w sierpniu 2017 roku.  I chociaż Nadleśnictwo Kartuzy  zostało dotknięte katastrofą w dużo mniejszym stopniu niż w sąsiadującym z nami Nadleśnictwie Lipusz,  to nie mniej  jednak   drzewa, które zostały przewrócone lub  złamane stanowią drewno o miąższości  blisko 42 tys.  Ponadto, 122 ha powierzchni należy całkowicie uporządkować, a potem posadzić nowy las, a to też nie mała praca do wykonania. Te 42 tys. m3 drewna, które wiatr wywrócił w ciągu niespełna pół godziny, to jest to co normalnie wycinalibyśmy przez pół roku. Teraz to jest w formie  wielkopowierzchniowych wylesień, a  nie potrzebnych dla lasu przerzedzeń lub niewielkich powierzchni otwartych doskonałych dla wzrostu młodych dębów i buków. Przez wichurę będziemy musieli w przyspieszony sposób obsadzić dwu trzy letnimi drzewkami 122 ha, czyli tyle ile zajmują ok. 200 boisk piłkarskich, na których gra kadra Polski.

    Jak z tą katastrofą sobie radzimy, na jakim etapie jesteśmy – wszystko to dzień po dniu miesiąc po miesiącu leśnicy zapisują by inni z tego mogli skorzystać i pamiętali. Nawet po stu latach.

Leśnictwo Kamionka – wiatr wywrócił w kilka minut kawał dorodnego lasu fot J. Pawlikowski

Dzisiaj zapamiętajmy lepiej, jest okazja.

Dzień  21 marca  2018 roku Zgromadzenie Narodowe ONZ  ustanowiło Międzynarodowym Dniem Lasu,  jednocześnie leśnicy startują z kampanią „Lasy Państwowe. Dla lasu, dla ludzi.”  Akcja będzie prowadzona   w oparciu o trzy bloki tematyczne: „Poznaj leśnika”, „Gospodarka leśna - zrównoważona, czyli jaka?” i „Co daje las?”

W Nadleśnictwie Kartuzy w ramach  akcji „Lasy Państwowe. Dla lasu, dla ludzi.”  28 kwietnia 2018 roku będziemy wspólnie ze społecznością lokalną, gośćmi i wszystkimi chętnymi sadzić las w dotkniętym sierpniową nawałnicą  leśnictwie Kamionka. Szczegóły już wkrótce.