Lista aktualności Lista aktualności

Realizacja działań ochronnych w rezerwatach przyrody

Realizacja działań ochronnych w rezerwatach przyrody „Staniszewskie Błoto” i „Kurze Grzędy”

Od stycznia 2018 roku Nadleśnictwo Kartuzy realizuje w rezerwatach przyrody Kurze Grzędy oraz Staniszewskie Błoto zadania ochronne dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Prace związane z realizacją zadań ochronnych w rezerwatach prowadzone są na podstawie zapisów Rozporządzenia nr 74/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Kurze Grzędy oraz Rozporządzenia nr 61/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Staniszewskie Błoto.

Prowadzone prace o charakterze ochrony czynnej mają na celu eliminację świerka pospolitego ze wszystkich warstw drzewostanu. Polegają na wycięciu całości podrostów i podszytów świerkowych, a następnie usunięciu wyciętych podrostów i podszytów świerkowych oraz gałęzi pozostałych po wcześniej wyciętych drzewach tego gatunku poza granice rezerwatów przyrody. Wykonywane zadania ochronne, polegające na usunięciu świerka pospolitego, mają na celu stworzenie warunków dla procesu naturalnej regeneracji siedlisk bagiennych rezerwatów i odtworzenia zbiorowisk roślinnych odpowiednich dla warunków siedliskowych.

Na realizację zadania Nadleśnictwo Kartuzy otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚ w Gdańsku w formie dotacji do kwoty 100 tys. zł.

 

Realizacja działań ochronnych w rezerwatach przyrody „Kurze Grzędy” i „Jezioro Turzycowe”

Od grudnia 2015 roku Nadleśnictwo Kartuzy realizuje w rezerwatach przyrody Kurze Grzędy oraz Jezioro Turzycowe zadania ochronne dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Prace związane z realizacją zadań ochronnych w rezerwatach prowadzone są na podstawie zapisów Rozporządzenia nr 74/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Kurze Grzędy oraz Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 24 września 2014 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Jezioro Turzycowe.

Zadania ochronne wykonywane są w pięciu pododdziałach leśnych (121k, 121l, 101c, 115i oraz 119n) leśnictw Mirachowo i Bącka Huta.

Prowadzone prace o charakterze ochrony czynnej mają na celu eliminację świerka pospolitego ze wszystkich warstw drzewostanu. Polegają na wycięciu całości podrostów i podszytów świerkowych, a następnie usunięciu wyciętych podrostów i podszytów świerkowych oraz gałęzi pozostałych po wcześniej wyciętych drzewach tego gatunku poza granice rezerwatów przyrody. Wykonywane zadania ochronne, polegające na usunięciu świerka pospolitego, mają na celu stworzenie warunków dla procesu naturalnej regeneracji siedlisk bagiennych rezerwatów i odtworzenia zbiorowisk roślinnych odpowiednich dla warunków siedliskowych.

Na realizację zadania Nadleśnictwo Kartuzy otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚ w Gdańsku w formie dotacji do kwoty 100 tys. zł.