Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Kartuzy
Nadleśnictwo Kartuzy
58 685 29 30
58 685 29 32

ul. Nadleśniczego Sobiesława Mościckiego 4
83-300 Kartuzy

Nadleśniczy
Michał Majewski
58 685 29 30
Zastępca Nadleśniczego
Andrzej Beczek
58 685 29 30
Główny księgowy
Ewa Kamińska
58 685 29 35
Sekretarz
Witold Warmowski
58 685 29 39

Pion Nadleśniczego

Jarosław Pawlikowski
Inżynier nadzoru
Tel.: 58 685 29 42
Jacek Duda
Inżynier nadzoru
Tel.: 58 685 29 42
Krzysztof Melder
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 58 685 29 45
Marek Ossowski
Kadry
Tel.: 58 685 29 41

Pion Zastępcy nadleśniczego

Edyta Pawlikowska
Marketing
Tel.: 58 685 29 36
Piotr Majkowski
Zagospodarowanie lasu, łowiectwo, bhp
Tel.: 58 685 29 48
Beata Beczek
Stan posiadania, urządzanie lasu
Tel.: 58 685 29 47
Bogumiła Waśko
Ochrona lasu, ochrona przeciwpożarowa, ochrona przyrody, turystyka
Tel.: 58 685 29 37
Adam Krawczyk
Leśna mapa numeryczna, projekty finansowane ze środków zewnętrznych, pozyskanie drewna
Tel.: 58 685 29 46
Marcin Rompa
Lasy niepaństwowe
Tel.: 795 435 599

Pion Głównego księgowego

Joanna Wołoszyk
Księgowa
Tel.: 58 685 29 41
Krystyna Dejk
Księgowa
Tel.: 58 685 29 34
Magdalena Nosewicz-Pazik
Księgowa
Tel.: 58 685 29 38
Maria Benka
Sprzedaż drewna
Tel.: 58 685 29 40
Wojciech Kobiela
Sprzedaż drewna, administrator SILP
Tel.: 58 685 29 40

Pion Sekretarza

Zbigniew Blicharz
Remonty, inwestycje
Tel.: 58 685 29 49
Iga Konkol
Sekretariat, udostępnienie gruntów rolnych
Tel.: 58 685 29 30
Dominika Kolczyńska
Zamówienia publiczne
Tel.: 58 685 29 49